Lotsfunktion

För att underlätta kontakten med kommunen har en Lotsfunktion inrättats. Syftet är att våra företagare-kunder ska få snabb, korrekt och lättförståelig info, och då helst via en kontakt.

Konkret innebär det att olika avdelningar träffas varannan vecka. Vid dessa träffar tas aktuella ärenden och frågeställningar upp för att hitta bra lösningar. Enskilda företag är dessutom välkomna att besöka dessa möten för att presentera sina ärenden, det kan gälla såväl tillståndsärenden som konkreta näringslivsfrågor.

Ansvarig för gruppens arbete är

Näringslivschef

Thony Gustafson
Tel: 0680-162 95
Fax: 0680-161 05
Mobil: 070-288 82 73
thony.gustafson@herjedalen.se

Välkommen med dina frågor!

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2014-12-16 09.10
av Henry Jonasson