Serveringstillstånd

Ny alkohollag

1 december 2010 tog riksdagen ett beslut om en ny alkohollag som gäller från och med
den 1 januari 2011. Vi arbetar med att uppdatera information samt ansökningsblanketter
och anvisningar till dessa. Allt material beräknas finnas här på sidan inom kort.
Saknar du något är du välkommen att höra av dig. 

Hela alkohollagen kan du läsa på riksdagens hemsida: Alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer information om vad den nya lagen innebär finns även på Folkhälsoinstitutets hemsida: www.fhi.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid Härjedalens kommun är det miljö- och byggförvaltningen som handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd och folkölsförsäljning. Kommunen har även tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt folkölstillsyn.

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska. Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering.

Tillståndshavaren ges ansvaret att inom vissa i lagen och tillståndet givna ramar själv få utforma sin verksamhet. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavaren och kontrollera att reglerna följs. Servering av alkoholdrycker får alltså endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränser.

Kommunen vill bidra till att restaurangerna i Härjedalen ska vara trevliga mötesplatser där alkoholen serveras under ansvarsfulla former. Detta tror vi oss kunna uppnå genom ett nära samarbete med restaurangbranschen och med andra berörda myndigheter där det gemensamma målet är att motverka de sociala skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till och skydda ungdomen.

Riktlinjer för serveringstillstånd i Härjedalens kommunPDF (pdf, 3 MB)

Alkoholhandläggare
Christer Skoglund
0680-161 01

Förvaltningsadministratör
Patrik Byström
0680-163 49

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-09-04 13.31
av Patrik J Byström