Utskrift från herjedalen.se

Kontaktinformation

E-post och telefonnummer till förvaltningar och avdelningar.

Härjedalens kommun
Medborgarhuset
842 80 Sveg
Tel:0680-161 00 Fax: 0680-161 05
kommun@herjedalen.se
Org.nr. 212000-2510

Verksamhet Tele (0680) E-post
Bildning, fritid och kultur 161 30 barn.utbildning@herjedalen.se
Ekonomi 161 78 ekonomi@herjedalen.se
Kommunkansli 161 46 kommun@herjedalen.se
Näringsliv 163 77 naringsliv@herjedalen.se
Miljö- och bygg 161 08 miljo.bygg@herjedalen.se
Personal 161 53 personal@herjedalen.se
Räddningstjänst 063-14 80 00 raddningstjanst@ostersund.se
Sociala 161 40 sociala@herjedalen.se
Säkerhet 161 06 sakerhet@herjedalen.se
Samhällsbyggnad 161 65 tekniska@herjedalen.se
Överförmyndare 161 41 overformyndare@herjedalen.se
Renhållningen 163 00 renhallningen@herjedalen.se
Lokalkontor  
Funäsdalen 0684-167 50
Hede 0684-168 50
Ytterhogdal 0680-164 50

Hittar Ni inte rätt information så kontakta vår växel/reception på telefon 0680-
161 00.

Öppettider

Medborgarhuset Sveg
Växel och reception
Måndag-fredag 8.00-16.00
Dag före röd dag 8.00-12.00

Lokalkontor
Se resp. lokalkontor

Kundtjänst renhållningen
renhallningen@herjedalen.se
Tel 0680-163 00
Telefontider: Måndag-fredag 09.00-12.00 

Härjedalens bibliotek
Se resp. hemsida

Socialkontoret
Expedition: 10.00 - 14.30
Lunch mellan 12-13

Övrigt

Här hittar Du öppettider till:
Fritidsgårdar
Svegs familjecentral
Svegs badhus
Återvinningscentraler
Hälsocentralerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster