Beslut: Bygdemedel 2022

Två par fötter sticker upp över vattenytan på två barn som står på händer på botten i badsjö.

Badande barn i Orrmosjön.

Kommunstyrelsen har prioriterat ansökningarna om bygdemedel. 42 ansökningar har kommit in och närmare 8 miljoner kronor finns att fördelas.

Den 16 mars 2022 beslutade kommunstyrelsen om prioriteringsordning i ansökningarna om bygdemedel. Ärendet går vidare till Länsstyrelsen i Jämtlands län för beslut om utdelning av 7 885 805 kronor som finns i fonderna. I fonderna för Lossen, Lofssjön och Orrmosjön blir det pengar kvar till nästa år.

Fördelning av bygdemedel 2022 Krokströmmen

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Flor fiskevårdes­områdesförening

Inköp av fiskekåta och grillkåta

87 900

44 000

10

Framtid Hogdal

Badbrygga till Sångsjön

14 400

0

0

Framtid Hogdal

Inköp av frisbeegolfmål

29 000

0

0

Framtid Hogdal

Inköp av grillplats

42 750

0

0

Framtid Hogdal

Inköp av fotbollsmål

24 850

0

0

Framtid Hogdal

Padelbana

255 000

0

0

Framtid Hogdal

Muddringsutrustning

69 500

69 500

0

Hogdals skytteförening

Ombyggnation luftgevärshall

58 500

0

0

Lysande Åsan

Elförsörjning.
Länsstyrelsens kommentar: Bifall villkoras med att varje fastighetsägare betalar anslutningsavgiften. Bygdemedel får användas för eldragning till byn ej till privatpersons kostnader.

1 560 000

0

89

Ytterhogdals Folkets hus byggnadsförening u.p.a.

Diverse upprustningsprojekt.

Länsstyrelsens kommentar: avdrag för gran med belysning -2 000 kr ej fast inventarie. Bord och stolar godkänns, de tillhör en samlingslokal.

50 000

20 000

0

Ytterhogdals hembygdsförening

Renovering av fönster

101 300

0

0

Ytterhogdals hembygdsförening

Byte av tak på lador

142 500

70 000

0

Ytterhogdals IK

Renovering av Bauerska villan

238 961

14 741

0

Överhogdals byalag

Inköp av jordvärmepump

110 000

110 000

8

Lekgrus

Härjedalens kommun: 75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag

4 125

4 125

0

Totalt


2 788 786

332 366


Tillgängliga medel


332 366
Fördelning av bygdemedel 2022 Svegssjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Överbergs byalag

Anläggning av lekplats

158 700

20 430

0

Linsells skoterförening, Linsell-Ransjö fiskevordsområde och Linsells idrottsförening

Investering i skidspårsladd

40 910

40 910

0

Svegs curlingklubb

Utvändig ommålning av curlinghallen

231 250

0

0

Svegs IK

Skicrossbana med tillhörande snösystem

1 884 300

1 315 993

70

Överbergs byalag

Investering i ny värmepump

118 025

118 025

0

Lekgrus

Härjedalens kommun: 75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag

11 250

11 025

0

Totalt


2 444 210

1 525 953


Tillgängliga medel


1 525 953
Fördelning av bygdemedel 2022 Orrmosjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelt belopp

Medfinansiering procent

Lillhärdals folkets hus

Byte av dansgolv och scengolv

140 000

140 000

0

Lekgrus

Härjedalens kommun: 75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag

2 475

2 475

0

Totalt


142 475

142 475


Tillgänliga medel


382 106
Fördelning av bygdemedel 2022 Lossen

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Funäsdalens jaktskytteklubb

Inköp av 2 kulvapen för vänsterskyttar

20 095

20 095

0

Ljusnedals byalag

Investering i kulturbyggnader

380 000

380 000

5

Tännäs-Funäsdalens fiskevårdsområdes­förening

Handikappanpassad båtbrygga

180 000

180 000

0

Västra Härjedalens brukshundklubb

Byte och renovering av staket

179 700

179 700

0

Medskogens byalag

Gemensam grillplats

24 000

24 000

0

Långå fiskevårdsområdes­förening

Långåljusnan projektet etapp 4, strax nedströms Lossendammen och är en direkt följd av Lossens reglering

250 000

250 000

50

Lekgrus

Härjedalens kommun: 75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag

33 300

33 3000

0

Summa


1 073 095

1 073 095


Tillgängliga medel


3 300 685
Fördelning av bygdemedel 2022 Grundsjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering

procent

Föreningen Sonfjällets fritidsområden

Upprustning skidspår

87 000

0

0

Hede-Vemdalen golfklubb

Dräneringsjobb

Länsstyrelsens kommentar: Ett AB och ett ideellt bolag. Söker inklusive moms men anger aktiebolagets registreringsnummer i ansökan därmed godkänner vi ansökan exklusive moms till 200 000 kr istället för 250 000

200 000

200 000

0

Hede företagargrupp

Renovering av omklädningsrum

525 000

0

0

Hede hembygdsförening

Projekt Per-Albin-fjös, nybyggnation

2 263 875

1 124 021

79

Hedlanda flygförening

Investering i handikapptoaletter

335 000

0

4

Långå fiskevårdsområdes­förening

Grundsjöprojektet 2022-2023 Länsstyrelsens kommentar: Kommunen söker till samma sak i 8338-21. Detta ärende avslås och läggs ihop med denna ansökan till totalt 110 000 kr, istället för ansökt 60 000 kr

110 000

110 000

72

Långågårns ideella förening

investering i degblandare med mera

25 000

25 000

0

Projektgruppen för Långå skans

Investeringar och marknadsföring av Långå skans

110 000

0

0

Vemhåns byalag

Förbränningstoalett med tillbehör

60 000

0

0

Vemhåns bygdegårds­förening

Brandåtgärder och ny köksinredning

275 000

0

50

Särvsjö samfällighets­förening

Upprustning av grundsättning, el dansbana

Länsstyrelsens kommentar:

Avdrag för ideellt arbete med 20 000 kr, beviljad summa 87 500 kr

87 500

0

19

Lekgrus

Härjedalens kommun:

75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag

19 950

19 950

0

Totalt


3 998 041

1 478 971


Tillgängliga medel
1 478 971Fördelning av bygdemedel 2022 Lofssjön

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Medfinansiering procent

Lofsdalens bygdegårdsförening

Reparation av husgrund

30 000

30 000

25

Glötegården

Yttre målning

100 000

100 000

0

Glötegården

Byte av elcentral

70 000

70 000

0

Lekgrus

Härjedalens kommun:

75 000 kr procentuell fördelning på alla vattendrag

4 125

4 125

0

Totalt


204 125

204 124


Tillgängliga medel


343 601
Tidigare beslutat, fördelat eller avräknat

Sökande

Ändamål

Sökt belopp

Utdelat belopp

Kommentar

Leader sjö, skog och fjäll, beslutad

Landsbygdsprogrammet, EU


506 790

Procentuell fördelning per vattendrag, förutom Krokströmmen

Leader Hälsingebygden, beslutad

Landsbygdsprogrammet, EU


15 334

Krokströmmen


Senast uppdaterad: 16 mars 2022 15:25
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas