Justerat protokoll, tillväxtutskottet 5 oktober

Beslutsorgan

Kommunstyrelsens tillväxtutskott

Sammanträdesdatum

5 oktober

Paragrafer

§§ 37-53

Anslaget sattes upp

2020-10-09

Anslaget tas ner

2020-10-30

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

Tu 5 oktober

Information om överklagan

Information

Senast uppdaterad: 9 oktober 2020 13:48
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas