Justerat protokoll, samordningsförbundet i Jämtlands län 25 september

Beslutsorgan

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Sammanträdesdatum

25 september

Paragrafer

§§ 10-15

Anslaget sattes upp

2020-10-12

Anslaget tas ner

2020-11-02

Protokollet förvaras

Samordningsförbundet, Östersund

Information om överklagan

Information om överklagan

Senast uppdaterad: 12 oktober 2020 11:02
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas