Justerat protokoll, kommunfullmäktige

Beslutsorgan

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-09-28

Paragraf

95

Anslaget sattes upp

2020-10-14

Anslaget tas ner

2020-11-05

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Läs protokollet

Kf 28 september

Information om överklagan

Hur kommunens beslut kan överklagas

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020 16:24
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas