Justerat protokoll, kommunstyrelsen

Beslutsorgan

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

264 och 269 (omedelbart justerade)

Anslaget sattes upp

2020-10-14

Anslaget tas ner

2020-11-05

Protokollet förvaras

Medborgarhuset i Sveg

Information om överklagan

Hur kommunens belsut kan överklagas

Senast uppdaterad: 14 oktober 2020 16:27
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas