Kompostera hushållsavfall

Att kompostera matavfall hemma är bra både för din trädgård och för miljön. Om du vill börja kompostera hushållsavfall hemma ska du anmäla det till kommunen.

Den som komposterar får helt gratis en näringsrik gödning och jordförbättring till sin trädgård. Genom att kompostera ditt eget hushållsavfall bidrar du också en bättre miljö och hjälper till att minska sopberget. Avfall som lämpar sig bra för kompostering är organiskt avfall i form av till exempel matrester och likartat köksavfall, te- och kaffesump, hushållspapper, trädgårdsavfall och kattsand.

Om du har frågor om kompostering är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kompostera trädgårdsavfall

Du behöver inte anmäla kompostering av trädgårdsavfall till kommunen. Det är tillåtet att kompostera trädgårdsavfall som gräs, löv och liknande i hela kommunen, så länge komposteringen inte orsakar olägenhet för andra eller för miljön.

Du får elda mindre mängder trädgårdsavfall som inte kan komposteras, men bara om det inte råder eldningsförbud, och om du eldar på ett sådant sätt att olägenhet för omgivningen inte uppstår.

För att kompostera hushållsavfall hemma krävs att du anmäler till kommunen att du ska anlägga en kompost. Handläggningsavgift tas ut enligt gällande taxa.

Anmälan kan göras digitalt via kommunens e-tjänst anmäla kompostering av matavfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Anmälan via e-tänsten signeras enkelt via Bank-ID.

Anmälan kan också göras via blankettenAnmälan om kompostering av matfall. , 251 kB, öppnas i nytt fönster. Ifylld blankett skickas till mob@berg.se

I din anmälan ska du bland annat ange

  • Ditt val av kompost, typ, märke och volym.
  • Placering av komposten på din fastighet.

Tänk på att komposten inte får medföra några störningar för grannar. Komposteringsråden nedan kan vara till hjälp att hitta lämplig plats, storlek och utformning av din kompost.

Mer om kompostering på webbplatsen Avloppsguidens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter att du anmält till oss så registrerar vi din anmälan i vårt ärendehanteringssystem för att ha som underlag vid eventuella klagomål.

Du som sökande får en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan. När du får denna bekräftelse går det bra att börja komposteringen.

Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. får listor av oss på anmälda komposter och kör därmed inte ut brunt avfallskärl till de som anmält egen matavfallskompost.

Anmälan om kompostering är bunden till dig som sökande.

Val av lämplig behållare

Kompostering av matavfall på fastighet ska ske i skadedjurssäker isolerad behållare. Komposten ska anordnas och skötas enligt tillverkarens anvisningar och så att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår. Om du ska kompostera matavfall året runt behöver du ha en speciell behållare för kompostering av matavfall. Det finns många att välja mellan. Läser du på ordentligt kan du även bygga kompostbehållaren själv.
Kompostbehållaren ska vara isolerad men inte lufttät. Botten ska vara tät eller ha ett finmaskigt nät (max 5-6 mm) som hindrar djur från att komma åt avfallet. En kompostbehållare kan ha ett eller flera fack. Fler fack underlättar för komposten att mogna.
I en stillastående behållare måste du röra om då och då för att ventilationen – syretillförseln – ska bli tillräcklig och komposteringen jämn. Det finns också rörliga behållare där innehållet luftas genom att trumman roteras. När du rör om i komposten minskar risken för lukt.


Hur stor ska komposten vara?

Som en tumregel bestäms minsta storleken på komposten efter antalet personer i hushållet.

  • Isolerad - minst 50 liter/person
  • Roterande och isolerad - minst 25 liter/person

Uppkommen kompost ska användas på fastigheten.

Placering av komposten

Placera komposten minst 5 meter från fastighetsgränsen. Tänk på att komposten inte får medföra störningar och olägenheter för dina grannar. Det är därför bra om du pratar med dina grannar om en lämplig placering av komposten innan du lämnar in din anmälan.

Tänk på att placera komposten så att den inte medför störningar för dina grannar. Det är därför bra om du pratar med dina grannar innan du lämnar in ansökan för en lämplig plats av komposten.

Komposten bör vara placerad i skugga, gärna i ett avsides hörn av tomten med ett gott avstånd till uteplatser och andra vistelseplatser på tomten.

Störningar som vanligtvis förekommer vid kompostering är att det uppstår lukt och drar till sig skadedjur. Det är därför bra om du pratar med dina grannar innan du börjar kompostera och placerar komposten på en lämplig plats.

Miljö- och byggavdelningen utreder klagomål utifrån miljöbalken. Detta innebär att om någon upplever störningar från din kompost så kan de lämna in ett klagomål till oss. Om klagomålet bedöms vara befogat tar vi ut en handläggningsavgift av dig för den tid som har lagts ner i ärendet.

Har du frågor gällande avfallskärl, den bruna tunnan eller liknande? Kontakta Vatten och miljöresurs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 12 juli 2024 13:45
Redaktör för sidan: Kristofer Hallberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas