Regler för eldning

Under förutsättning att det inte råder eldningsförbud så är det tillåtet att elda trä, gräs, ris och papper. Rivningsvirke och annat avfall får inte eldas upp, det ska lämnas på återvinningscentraler eller återvinningsstationer.

Tänk på att kontrollera så att inte eldningsförbud råder i ditt område innan du eldar!

Du får inte elda:

  • efter mörkrets inbrott
  • om stark vind eller torka råder eller förväntas råda
  • så att allmän väg, järnväg rökbeläggs
  • så att luftledningar eller dess stolpar skadas
  • så att du orsakar olägenhet för dina grannar

Du måste också bevaka elden tills den slocknat helt och risken för brandspridning är borta och se till att du har tillgång till släckvatten med vattenslang eller strilkannor.

OBS! All eldning sker alltid under eget ansvar.

Ofta eldningsförbud

Om det finns skäl för stor brandrisk kan det bli eldningsförbud. Exempelvis vid torrt väder. Det är länsstyrelsen eller räddningstjänsten som utfärdar eldningsförbud. Då är all öppen eld förbjuden, även eldning i iordninggjorda eldstäder.

Förutom på räddningstjänstens eller kommunens hemsida så kan ofta campingplatser och turistbyråer också ge besked om den aktuella brandrisken.

Särskilda regler i nationalparker och naturreservat

I nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler för eldning. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa iordningställda eldplatser.

Vad som gäller framgår av anslagstavlorna i området. Du kan också få mer information om dessa regler från kommunen eller länsstyrelsen.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020 12:36
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas