Valborgsmässoeld eller majbrasa

Eldning av majbrasa kräver inte tillstånd men sker på egen risk och måste följa säkerhetsanvisningar.

Vid eldning av majbrasa:

  • Elda i en hög eller i en grävd grop.
  • Ha minst 50 meters säkerhetsavstånd från byggnad eller brännbart upplag.
  • Ha minst en vakt vid bålet. Varje vakt ska utrustas med erforderlig släckutrustning och ska inte avvika från platsen innan bålet är släckt
Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:48
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas