Sotning och brandskyddskontroll

Din eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras av behöriga sotare för att få användas och för att minimera risken för soteld.

Vid eventuell soteld - ring alltid 112!

Det är Räddningstjänsten Jämtland som har ansvaret för sotning och brandskyddskontroll inom Härjedalens kommun och flera andra kommuner i länet, men själva sotningen och kontrollerna utförs av entreprenör, för närvarande Härjedalssotarn inom Härjedalens kommun.

Frågor som gäller sotning och brandskydd svarar i första hand ansvarig skorstensfejarmästare på:

Härjedalssotarn AB, telefon: 0684-120 00
Telefontid: helgfria vardagar måndag-fredag 07:00-16:00, lunch 12:00-13:00
Mejl: herjedalen@soventgroup.se

Du kan läsa mer om sotnings och brandskyddskontroll i allmänhet via Räddningstjänstens webbplats. Praktisk information om exempelvis tidsbokning, intervaller för sotning och kontroll samt taxor kan du få genom att kontakta Härjedalssotarn.

Gå till Räddningstjänstens webbplats Länk till annan webbplats.

Sotning och brandskyddskontroll förebygger bränder

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.

Sotningen innebär att brännbara sotbeläggningar i eldstäder och rökkanaler tas bort i sådan omfattning att risken för, men även skadeverkningarna vid, en soteld minimeras. Det innebär att ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Brandskyddskontroll och sotning är två separata uppdrag som utförs enligt olika tidsintervaller som är fastställda av kommunen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sotning och brandskyddskontroll utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020 09:30
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas