Tomgångskörning

Det är förbjudet att ha ett motordrivet fordon på tomgångskörning i mer än en minut i hela Härjedalens kommun.

Tomgångskörning får alltså ske i max en minut, förutom:

  • om trafikförhållanden tvingat fordonet att stanna, i till exempel en trafikkö.
  • om motorn hålls igång för att driva en annan anordning, än uppvärmning, på fordonet i den mån det behövs för fordonets planerade användning.
  • för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd och för personer med dokumenterat medicinska behov, om det är befogat ur en medicinsk synpunkt.

De här reglerna gäller tills vidare även för miljöbilar med förbränningsmotorer, som till exempel plug-in hybrider och etanolbilar.

Senast uppdaterad: 17 november 2020 15:46
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas