Temperatur och drag

Temperaturen i din bostad kan variera beroende på vilken årstid det är. Du har rätt till en viss temperatur i din bostad oavsett årstid. Det finns dock vissa undantag för onormalt kalla eller varma dagar som är av tillfällig natur.

Om du har problem med inomhustemperaturen i bostaden kan du göra några saker för att själv påverka om det är för kallt eller varmt:

  • Håll element fria från möbler och textilier.
  • Placera inte soffor eller fåtöljer nära fönster eller balkongdörr.
  • Håll luftintag och frånluftsdon rengjorda och öppna.
  • Låt inte fönster stå öppna, vädra istället effektivt med korsdrag under en kort stund.
  • Hissa ner persienner, markiser eller annat solskydd för att undvika solinstrålning.
  • Vädra på byggnadens skuggsida i första hand vid hög temperatur utomhus och se till att fönster i soligt läge är stängda för att hålla varm luft ute. Vädra under nattetid då det är svalare utomhus.
  • Använd fläkt eller portabel luftkonditionering för att få ner temperaturen inomhus

Felanmäl problemet till din fastighetsägare om åtgärderna inte hjälper. Fastighetsägaren har skyldighet att utreda problemet.

Vad är för varmt eller för kallt

Det är olika hur vi upplever temperatur, men det finns även rekommendationer och riktvärden som fastighetsägare ska följa. Riktvärdet är att det inte ska vara kallare än 18 grader eller varmare än 24 grader inomhus. Kortvarigt kan temperaturen tillåtas vara upp till 26 grader, under sommartid upp till 28 grader. Det rekommenderas dock att inomhustemperaturen bör vara mellan 20 och 23 grader.

Vad kan miljö och bygg göra

Om du pratat med din fastighetsägare men problemen kvarstår kan du vända dig till Miljö och bygg för att göra en så kallad anmälan om olägenhet. Vi kan då komma att ställa några förtydligande följdfrågor för att få mer klarhet i situationen. Det är därför bra att ha noterat vilka samtal du haft med fastighetsägaren och vad som sagts där.

Anmäla olägenhet

När du lämnat in en anmälan tar vi kontakt med övriga berörda parter för att höra deras syn på saken. Om man då inte kommer fram till en lämplig lösning kan det bli aktuellt att kommunen gör tillsynsbesök och ställer krav på fastighetsägaren för att komma till rätta med problemet.

Tänk på att den anmälan du lämnar in blir de allmänna handlingar.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:46
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas