Ventilation

Vår hälsa och vårt välbefinnande påverkas till stor del av vilken kvalitet det är på den luften som vi andas in. Det är därför viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen.

Luften som finns i våra bostäder kan innehålla föroreningar och partiklar från matos, rökning, städning, dusch med mera. Luften inomhus behöver därför bytas ut mot frisk luft vilket görs med hjälp av bostadens ventilation.

Vad kan Miljö och bygg göra?

I första hand behöver du kontakta din hyresvärd om du upplever problem med luften inomhus. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet med inomhusluften eller ventilationen i din bostad kan du kontakta miljö- och byggnämnden för att göra en så kallad anmälan om olägenhet. Miljö och bygg kan då utreda och ställa krav på fastighetsägaren om det är nödvändigt.

Läs mer om att anmäla olägenhet

Senast uppdaterad: 2 juni 2021 13:30
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas