Garage, carport, förråd

Komplementbyggnad, till exempel friliggande gäststuga, garage eller carport i detaljplanelagt område kräver oftast bygglov.

Under vissa förutsättningar kan komplementbyggnader dock vara anmälningspliktiga istället för bygglovspliktiga.

Innan du ansöker om bygglov kontrollera att det ni planerar ryms inom er byggrätt. Byggrätten framgår i den detaljplan som gäller för området.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:07
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas