Ovårdade tomter

Det är fastighetsägarens ansvar att hålla sin fastighet i vårdat skick. Byggnader ska underhållas och tomter ska skötas. Detta gäller både obebyggda och bebyggda tomter samt trädgårdar.

Tomter ska skötas så att risken för olyckor begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer. Skräpiga tomter fyllda med diverse föremål (upplag) som exempelvis gamla bilar, gammalt byggnadsmaterial eller skrot är att betrakta som ovårdade. Det kan också vara in- och utfarter från tomter som upplevs som en trafikfara. Du som fastighetsägare ansvarar även för att häckar och annan växlighet inte växer så att den skymmer sikten vid utfarter och korsningar.

Om en fastighet är illa skött kan det bli påföljder för dig som fastighetsägare. Byggnadsnämnden kan förelägga ägaren att vidta de åtgärder som behövs för röja på tomten. Förelägganden kan förenas med mycket höga viten. Vite är en avgift, en sorts böter, som tilldelas om du inte följer det föreläggande som byggnadsnämnden bestämt.

Oklippt gräsmatta eller maskrosor som växer vilt bedöms inte som ovårdad tomt. Träd, buskar och annan växtlighet som växer in på grannens tomt regleras genom jordabalkens regler (1970:994) JB, och är inte föremål för byggnadsnämndens tillsyn.

Ovårdade tomter och anmäla ovårdad tomt

Kontakta miljö- och byggavdelningen.

Ovårdade tomter på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 april 2023 09:58
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas