Riktlinjer för god bebyggd miljö i Berg- och Härjedalens kommuner

Riktlinjerna är ett förtydligande av de styrande handlingar samt politiska ställningstaganden som är underlag för nämndens bedömning i olika plan- och bygglovsrelaterade frågor.

Senast uppdaterad: 30 maj 2023 15:48
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas