Villor och flerfamiljshus

Regler för bygglov och anmälan beror på vilken typ av byggnad det gäller och vad du ska göra.

Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det särskilda bestämmelser om åtgärder som är undantagna från bygglovsplikt. Flerfamiljshus, verksamheter, industrier, eller liknande omfattas inte av dessa lättnader, här gäller bygglovsplikt för de flesta projekt.

Om din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område eller utanför område med sammanhållen bebyggelse krävs inte heller bygglov i vissa fall. Detta gäller för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Vad och hur mycket du får bygga utan bygglov beror bland annat på vad som är byggt tidigare, och när det är byggt.

För att vi ska kunna säga vad som gäller för just dig och din fastighet ber vi dig kontakta miljö- och byggavdelningen för mer information.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:06
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas