Antagen detaljplan för Vemdalens kyrkby 114:1 MBN § 118

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd, beslutade vid sammanträde 2022-03-24, § 118, att anta detaljplan för Vemdalens kyrkby 114:1 i Vemdalen, Härjedalens Kommun. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för totalt 17 nya fastigheter för bostäder i Vemdalen by.

Senast uppdaterad: 17 maj 2022 15:02
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas