Vemdalens Kyrkby 43:355 med flera

Ärendet antogs på Miljö- och byggnämndens sammanträde 2022-06-22.

Avsikten med planändringen är att möjliggöra för en bättre disponering av kvarvarande byggrätt, genom att ta bort egenskapsbestämmelsen om att endast uthus och parkering får uppföras/anläggas i den i den södra delen av planområdet.

Granskningsutlåtande , 249.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 913 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 582.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckningen lämnas ut på begäran.


Senast uppdaterad: 28 juni 2022 12:54
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas