Stäng

Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är ute på samråd, granskning eller planeras att antas.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft.

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Detta skede är det första, samrådet.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut


Vemdalens Kyrkby 32:16
Samrådstid: 14/7 - 6/8 2021


Malmagen 2:208
Samrådstid: 1/2 - 22/2 2021Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Nu i skedet granskning.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut


Funäsdalen 19:6 och 23:8 m.fl
Granskningstid: 29/7 - 20/8 2021Vemdalens Kyrkby 114:1

Granskningstid: 20/5 - 3/6 2021

Kontakt

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021 10:39
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas