Stäng

Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är ute på samråd, granskning eller planeras att antas.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft.

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Detta skede är det första, samrådet.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut

 

Vemdalens kyrkby 43:105 m.fl.

Samrådstid: 2023-11-01 - 2023-11-29

 

Del av Vemdalens Kyrkby 43:355 och 43:283
Samrådstid:
2023-10-23 - 2023-11-16


Vemdalens Kyrkby 39:42, m.fl., Hovde Syd
Samrådstid: 2023-10-11 - 2023-11-10


Funäsdalen 8:9 m.fl.

Samrådstid: 2023-09-12 - 2023-10-10


Lofsdalen 1:391 och 1:300 m.fl.
Samrådstid: 2023-08-10 - 2023-09-07


Funäsdalen 12:18
Samrådstid 22-12-15 -2023-01-12


Hamra västra, Funäsdalen 15:8, 16:47, 16:94 med flera
Samrådsredogörelse

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Nu i skedet granskning.
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning:

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttranden har gått ut

 

Vemdalens kyrkby 48:2 m.fl.
Granskningstid:
2023-09-29 - 2023-10-25

 

Funäsdalen 8:112 m.fl. Sjöängsvägen
Granskningstid:
2023-05-17 - 2023-06-16


Funäsdalen 19:6 och 23:8 m.fl.
Granskningstid:

2021-07-29 - 2021-08-20

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Här hittar du detaljplaner som är inför antagande:

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner som inväntar antagande:

Planer för antagande

Föreslaget datum för antagande

Lofsdalen 4:226 och 1:414 med flera

Hösten 2023

Lofsdalen 5:98 och 5:100

Inför antagande

Här hittar du detaljplaner som är antagna men ännu inte vunnit laga kraft.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande

I denna tabell redovisas antagna detaljplaner som ännu inte vunnit laga kraft.

I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Status

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn

2022-05-24

Laga kraft

Funäsdalen 95:1 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 47:55 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera

2022-03-24

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 57:10

2022-03-24

Laga kraft

Malmagen 2:208

2022-04-25

Överklagad

Kyrkbyn 15:16

2022-05-12

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 114:1

2022-01-24

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:355

2022-07-19

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 32:72

2022-07-19

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:9, 43:10 med flera

2022-09-28

Antagen

Vemdalens Kykrby 49:4 och 3:2

2022-09-28

Överklagad

Funäsdalen 26:90

2022-10-27

Antagen

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 november 2023 14:00
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas