Detaljplan för bostäder på Vemdalens Kyrkby 31:10 och del av Vemdalens kyrkby 31:23

Samrådstiden pågick mellan 2024-05-27 och 2024-06-17

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 juni 2024 08:13
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas