Detaljplan för Tännäs Kyrkby 51:115 m.fl, Tännäskröket

Samrådstiden pågick mellan 2024-05-17 och 2024-06-17.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en långsiktig utveckling för Tännäskrökets
skidanläggning. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling med
blandade boendeformer; fristående fritidshus, sportstugor, parhus och
flerfamiljshus. Utöver detta tillkommer byggrätter för en utökning av
anläggningens verksamhet i form av hotell, restaurang, byggnad för
skiduthyrning, samt förråd och ytor för incheckning, parkering och uppställning
av fordon. Planförslaget är format för att samtliga byggrätter ska ha stark
koppling till anläggningens befintliga nedfarter och liftsystem, så att ski-in/ski-out
lägen kan skapas.

Extra viktigt är det att koppla samman de två bergen Hem-Kröket och Mellan-
Kröket för att skapa en skidanläggning som är sammankopplad och tillgänglig.
Detta minskar bilberoende och skapar en attraktiv skidanläggning.

Detaljplanen syftar vidare till att ersätta och upphäva delar av de två gällande
detaljplanerna för att skapa en tydligare bild av utvecklingen för Tännäskröket.
Detaljplanen syftar till att skapa en hållbar bebyggelse utifrån förutsättningarna i
det enskilda avloppsreningsverket.

Följebrev , 777.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan (inkl. bilagor) , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Kapacitet och miljöbedömning avloppsreningsanläggning , 368.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesbeskrivning , 10.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 juni 2024 08:13
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas