Funäsdalen 26:90

Kommunen planerar att anta detaljplanen på miljö- och byggnämndens sammanträde den 28 september 2022. Besvärstiden är 3 veckor och börjar den dag då sammanträdesprotokollet anslås.

Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 2022-08-16 - 2022-09-13. Tidigare har planen varit ute på samråd under perioden 2022-03-24 och 2022-04-20. Från samrådet kvarstår endast synpunkter från Lantmäteriet. Från samrådet kvarstår inga synpunkter från sakägare.

Plankarta , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 14.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande ink.bilagor , 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 19 september 2022 13:11
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas