Funäsdalen 26:90

Samrådstid pågick mellan 2022-03-24 - 2022-04-20

Detaljplanen syftar till att utöka befintlig skidanläggningsverksamhet i Tänndalsvallen, med b.la. utökad byggrätt för tillbyggnation av befintligt café, nybyggnation av uthyrningsbostäder och servicefunktioner, samt ställplatser för husvagnar inom området. Vidare syftar detaljplanen att tillkommande bebyggelse ska anpassas till områdets karaktär av småskalig skidanläggning och äldre fäbod, med byggnader i huvudsak uppförda i trä.

Följebrev , 637.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut och utredning , 437.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 21 april 2022 08:13
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas