Funäsdalen 8:112 m.fl. Sjöängsvägen

Samråd pågår mellan 2022-11-25 och 2023-01-16.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning och nybyggnation i centrala delar av Funäsdalen. Syftet är att tillskapa en variation av bostäder samt en flexibilitet för nya verksamheter och utöka bykärnans serviceutbud samtidigt som nya ytor för vistelse vid Funäsdalssjön tillskapas

Senast uppdaterad: 18 januari 2023 14:26
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas