Malmagen 2:208

Samrådstiden pågår mellan 1 februari och 22 februari 2021.

Föreslagen detaljplan syftar till att ändra befintlig detaljplan och möjliggöra för avstyckning av 42 stycken nya fastigheter för bostadsändamål avsedda främst för fritidsbruk. I den nordligaste delen av planområdet föreslås även ett område för besöksändamål. Fastigheterna är relativt stora för att skapa en känsla av luftighet mellan den tänkta bebyggelsen. Området har höga naturvärden varför områden med stor artrikedom runt vattendrag och gräsmarker har planlagts som Natur.

Plankarta , 550.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan- och genomförandebeskrivning , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Naturvärdesinventering , 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Geoteknisk undersökning , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: mob@berg.se eller
Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Senast 22 februari 2021 ska eventuella synpunkter ha inkommit till kommunen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Ange ärendets diarienummer MBN 2019-1059 på ditt yttrande.

Senast uppdaterad: 1 februari 2021 10:22
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas