Detaljplan för del av Malmagen 2:208

Kommunen planerar att behandla planförslaget på miljö- och byggnämndens kommande sammanträde den 24/3 för fortsatt beredning i Kommunstyrelsen den 13/4 och därefter för beslut i Kommunfullmäktige den 25/4.

Senast uppdaterad: 18 juli 2023 10:01
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas