Vemdalens Kyrkby 32:16

Samrådstid pågår mellan 14 juli och 6 augusti 2021

Planens syfte är möjliggöra en aktivitetshall i Vemdalen by samt att även göra ny bostadsbebyggelse möjlig utifrån de nya förhållandena. Vemdalen Arena planeras ha en storlek om cirka 5 000 m2 med en invändig höjd som möjliggör att flera olika typer av sporter/aktiviteter kan husera i byggnaden. I anslutning till byggnaden syftar planen till att det ska vara möjligt att använda marken för utomhusaktiviteter såsom ”pump-track”, skateboardramp eller liknande.

Planbeskrivning , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 221.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Illustrationskarta , 298.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik , 939.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Borrhål , 39.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Borrplan , 634.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Mur , 618.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Sektioner , 42 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021 10:39
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas