Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera i Björnrike

Kommunen planerar att behandla planförslaget på miljö- och byggnämndens kommande sammanträde 2022-03-24 för att anta ändringen av detaljplan för Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera i Björnrike, Härjedalens kommun.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att inom befintliga byggrätter möjliggöra en utökad användning där bostadshus ka kunna kompletteras med ett mindre antal kontorslokaler avsett för distansarbetande besökare och boende. Planen ska även justera byggrätters utbredning och placering efter faktiskt utbyggnation och möjliggöra utbyggnad enligt planens syften.

Plankarta och planbeskrivning , 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning av betydande miljöpåverkan , 780.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan , 727.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Ursprunglig plankarta , 621.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Ursprunglig planbeskrivning , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 15 mars 2022 15:42
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas