Vemdalens kyrkby 43:411, 43:415 med flera

Samråd pågår mellan den 2021-12-27 och 2022-01-24

Ändring av detaljplan för Vemdalens kyrkby 43:411, 43:415 med flera i Björnrike

Syftet med ändringen av detaljplanen är att inom befintliga byggrätter möjliggöra en utökad användning där bostadshus ka kunna kompletteras med ett mindre antal kontorslokaler avsett för distansarbetande besökare och boende. Planen ska även justera byggrätters utbredning och placering efter faktiskt utbyggnation och möjliggöra utbyggnad enligt planens syften.

Följebrev , 773 kB.

Plankarta och planbeskrivning , 1 MB.

Undersökning av betydande miljöpåverkan , 779.9 kB.

Ursprunglig plankarta , 621.7 kB.

Ursprunglig planbeskrivning , 2.5 MB.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 21 december 2021 09:37
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas