Ändring av detaljplan för södra Björnvallen del av Vemdalens Kyrkby 43:9, 43:10 med flera fastigheter Björnrike

Granskning pågår mellan 2022-04-22 och 2022-05-13

Föreslagen detaljplan syftar till att göra en ändring av detaljplanens planbestämmelser på fastigheten Vemdalens kyrkby 43:529, för att möjliggöra byggnationen som finns på fastigheten i dag.

Följebrev , 200.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 595 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 24.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Skuggstudie , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 22 april 2022 09:46
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas