Ändring av Detaljplan för södra Björnvallen del av Vemdalens Kyrkby 43:9, 43:10 m.fl fast.

Kommunen planerar att besluta om planförslaget på miljö- och byggnämndens kommande sammanträde den 2022-09-28.

Föreslagen detaljplan syftar till att genom en ändring av detaljplanens planbestämmelser på fastigheten Vemdalens kyrkby 43:529, möjliggöra byggnationen som finns på fastigheten i dag.

Granskningsutlåtande , 242.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 24.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 669.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Skuggstudie , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 16 september 2022 11:44
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas