Vemdalens Kyrkby 43:529

Samråd pågår mellan 2022-01-12 och 2022-02-02

Föreslagen detaljplan syftar till att göra en ändring av detaljplanens planbestämmelser på fastigheten Vemdalens kyrkby 43:529, för att möjliggöra byggnationen som finns på fastigheten i dag.

Följebrev , 200.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 24.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 3 MB, öppnas i nytt fönster.
Skuggstudie , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 12 januari 2022 11:17
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas