Vemdalens Kyrkby 57:24

Samråd pågår mellan den 2021-12-27 och 2022-01-16

Syftet med ändringen av detaljplanen är att inom befintliga byggrätter möjliggöra en utökad sockelvåning för parkeringsgarage samt möjliggöra för användningarna handel eller kontor/hotell utöver användningen för bostäder i gällande detaljplan.

Följebrev , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta och planbeskrivning , 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning av betydande miljöpåverkan , 782.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Ursprunglig plankarta , 956.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ursprunglig illustrationskarta , 779.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ursprunglig planbeskrivning , 9 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Senast uppdaterad: 15 december 2021 10:05
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas