Stäng

Fördjupade översiktsplaner

Härjedalens kommuns antagna fördjupade översiktsplaner.

Antagna fördjupade översiktsplaner, FÖP

Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal antogs 4 oktober 2023.

Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal


Tematiska tillägg till översiktsplanen, såsom kulturmiljöprogram, LIS-plan och vindkraft finns att se på sidan Tematiska tillägg.

Kontakt

Senast uppdaterad: 14 november 2023 15:24
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas