Fördjupad översiktsplan Funäsdalen-Ljusnedal

Härjedalens kommun tar fram ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen och Ljusnedal.

En fördjupad översiktsplan stakar ut den långsiktiga utvecklingen i ett visst område. Planen ska utgöra en strategi för hur mark, vatten och den bygda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den blir vägledande i beslut kring mark­använd­ning i området.

Kommunstyrelsen beslutade 14 december att ställa ut fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal för granskning. Granskningsperioden är 22 december 2022 till och med 26 februari 2023.

Du hittar planförslaget här. 

Tillsammans med planförslaget redovisas även miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse , 478.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Samrådsredogörelsen redovisar synpunkter från samrådet och kommunens bemötande av dessa.

Under granskningsperioden finns även handlingarna tillgängliga i receptionen på kommunhuset i Funäsdalen, (Vårvägen 5).

Vill du träffa politiker och tjänstemän finns vi på plats i Funäsdalen för att svara på frågor och diskutera onsdag 1 februari. För att så många som möjligt ska ha möjlighet har vi "drop in" mellan kl 13 och 20 på Hotell Funäsdalens konferensavdelning. Välkommen!

Skicka e-post eller ring oss om du har frågor kring arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 januari 2023 17:36
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas