Fördjupad översiktsplan Funäsdalen

Härjedalens kommun tar fram ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen.

En fördjupad översiktsplan stakar ut den långsiktiga utvecklingen i ett visst område. Planen ska utgöra en strategi för hur mark, vatten och den bygda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den blir vägledande i beslut kring mark­använd­ning i området.

Kommunstyrelsen beslutade 9 februari att ställa ut fördjupad översiktplan för Funäsdalen-Ljusnedal på samråd. Samrådsperioden varade 25 februari till 24 april.

Samrådsförslag för fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal

Under samrådet tog kommunen emot många synpunkter på det förslag som presenterades, som man nu arbetar med att sammanställa och bemöta. Nästa steg i processen kallas granskning, där kommunen presenterar ett eventuellt reviderat planförslag tillsammans med bemötande av alla synpunkter.

Hör av dig via mejl eller ring om du har frågor kring arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 maj 2022 14:36
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas