Läsanvisning

Drönarbild över Funäsdalen med kabinbana och Funäsdalssjön. Tagen från Funäsdalsberget med utsikt över byn. Höst.

Kapitelindelning

Förslaget till ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen och Ljusnedal är uppdelat i fyra kapitel. Till kapitlen finns en digital karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  1. Utvecklingsinriktningen beskriver målsättningar och viktiga utgångspunkter för planen.
  2. Andra kapitlet om markanvändning visar hur kommunen anser att mark och vatten ska användas.
  3. Kapitel tre om hänsyn beskriver olika intressen och värden som planen tar hänsyn till.
  4. Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen redovisar effekter av planförslaget.

Välkommen att lämna synpunkter

Kommunen tar emot skriftliga synpunkter på förslaget till och med den 26/2 2023.

Synpunkter via e-post: kommun@herjedalen.se

Synpunkter via post: Härjedalens kommun, Medborgarhuset, 842 80 Sveg

Vill du träffa oss?

Vill du veta mer om de ställningstaganden som ligger bakom förslaget? Passa på att ställ dina frågor till oss den 1 februari 2023 då vi finns på plats i Funäsdalen. Mer information kommer.

Det går också bra att ringa till oss eller skicka e-post.

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 december 2022 22:00
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas