Läsanvisning

Drönarbild över Funäsdalen med kabinbana och Funäsdalssjön. Tagen från Funäsdalsberget med utsikt över byn. Höst.

Samrådshandling för fördjupad översiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal

Planförslaget är uppdelat i fyra kapitel. Till kapitlen finns en digital karta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

  1. Utvecklingsinriktningen beskriver målsättningar och viktiga utgångspunkter för planen.
  2. Andra kapitlet om markanvändning visar hur kommunen anser att mark och vatten ska användas.
  3. Kapitel tre om hänsyn beskriver olika intressen och värden som planen tar hänsyn till.
  4. Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen redovisar effekter av planförslaget.

Kontakt

Senast uppdaterad: 11 maj 2022 10:48
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas