Vad är Risnäsets framtid enligt dig?

Drönarbild över Risnäset

Kommunen arbetar med en ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen. Det innebär att kommunen undersöker hur marken i och kring Funäsdalen ska användas i framtiden.

Risnäset är idag ett område för allmänt ändamål, marken ska vara tillgänglig för allmänheten. Risnäset är ett förhållandevis stort område centralt belägget i byn.

Skulle Risnäset kunna fylla flera syften? Kanske får boende plats? Kanske kan man anlägga en badplats? Kanske kan man göra det till en än mer attraktiv plats?

Var med och påverka hur Risnäset och Funäsdalen ska utvecklas. För att kunna planera för den bästa användningen av marken behöver vi dina synpunkter.

Svara på några snabba frågor i enkäten. Tack för att vi får veta vad du tycker.

Vilka funktioner är viktiga för dig på Risnäset? (du kan välja flera alternativ)
Vilka funktioner är viktiga för dig på Risnäset? (du kan välja flera alternativ)Vad skulle du tycka om ifall kommunen planerade för flerbostadshus på en del av Risnäset?
Vad skulle du tycka om ifall kommunen planerade för flerbostadshus på en del av Risnäset?Vad skulle du tycka om ifall kommun planerade för småskalig handel, service eller restaurang på en del av Risnäset?
Vad skulle du tycka om ifall kommun planerade för småskalig handel, service eller restaurang på en del av Risnäset?Senast uppdaterad: 14 juni 2021 14:04
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas