Vad är Röstberget för dig?

Kommunen arbetar med en ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen. Det innebär att kommunen undersöker hur marken i och kring Funäsdalen ska användas i framtiden.

Röstberget är idag ett rekreationsområde. Det betyder att det till exempel inte kan byggas bostäder där - marken ska vara tillgänglig för allmänheten.

Hur ska Röstberget användas i framtiden? För att kunna planera för den bästa användningen av marken behöver vi dina synpunkter. Var med och påverka hur Funäsdalen utvecklas.

Svara på några snabba frågor via enkäten. Tack för att vi får veta vad du tycker.

Vad är viktigt för dig på Röstberget? (På vilket sätt använder du området? Du kan välja flera alternativ)
Vad är viktigt för dig på Röstberget? (På vilket sätt använder du området? Du kan välja flera alternativ)
Vad är inte viktigt för dig på Röstberget? (Vad behövs inte på Röstberget? Du kan välja flera alternativ)
Vad är inte viktigt för dig på Röstberget? (Vad behövs inte på Röstberget? Du kan välja flera alternativ)

Vilken del av Röstberget som rekreationsområde är viktigast för dig? (du kan välja flera zoner)
Vilken del av Röstberget som rekreationsområde är viktigast för dig? (du kan välja flera zoner)Hur viktigt är Röstberget som rekreationsområde för dig?
Hur viktigt är Röstberget som rekreationsområde för dig?
Senast uppdaterad: 14 juni 2021 09:40
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas