Fördjupad översiktsplan Vemdalsskalet

Härjedalens kommun tar fram en ny fördjupad översiktsplan för Vemdalsskalet.

En fördjupad översiktsplan stakar ut den långsiktiga utvecklingen inom ett visst område. Planen ska utgöra en strategi för hur mark, vatten och den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Den blir vägledande i beslut kring markanvändning i området.

Tack för alla synpunkter!

Under hösten har vi bett fastighetsägare och aktörer kring Vemdalsskalet att dela med sig av sina synpunkter kring Vemdalsskalets framtida utveckling. Både vad som är viktigt att bevara i området, och vad som behöver utvecklas. Det utgör ett viktigt underlag för planarbetet. Vi har fått in många kloka synpunkter och det är tydligt att även om Vemdalsskalet inte utgör hemadress för så många, så är det en viktig plats för många.

En fördjupad översiktsplan ska bland annat vägleda i hur området ska fortsätta utvecklas. Vi har fått flera förslag på utvecklingsområden från markägare som vill utveckla sina fastigheter. Det utgör också ett underlag för det fortsatta planarbetet.

Fortsatt arbete

Vi ska nu sammanställa alla synpunkter och exploateringsanspråk som kommit in. Vi kommer att redogöra för inkomna synpunkter anonymt, eventuellt i sammanfattad form och redogörelsen kommer att publiceras på den här sidan när den är klar.

Har du frågor, vill diskutera utveckling av din fastighet eller något annat? Hör då gärna av dig via e-post eller ring oss. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 16 november 2020 16:06
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas