Vindkraft

Tematiskt tillägg för vindkraften i södra och östra Härjedalen

Kommunfullmäktige har fastställt tillägg till översiktsplan för vindkraften i södra/östra Härjedalen. Det innebär att stora delar av området inte får bebyggas med vindkraftverk. Undantag är ett område söder om Ängersjö och Norderåsen nordost om Linsell.

Beslutet har föregåtts av många diskussioner och möten. Planförslaget har varit ute på samråd under våren 2010 och ställts ut under början av hösten 2010. Underlaget för beslutet finns i förslag till utlåtande och antagandehandling.

Vindkraft - Antagandehandling , 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Vindkraft - Utlåtande , 319.3 kB, öppnas i nytt fönster.

I kommunens översiktsplan antagen 2020 ser man ett behov av att revidera vindbruksplanen. Datum för revidering är ännu inte fastställt men revidering planeras att genomföras innan 2025.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:19
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas