Vindkraft

I kommunen finns för närvarande 52 vindkraftverkt. Vindkraft är en förnyelsebar energikälla och en utbyggnad kan bidra till att uppfylla fler miljökvalitetsmål.

Vindkraft kan både orsaka störningar för människor och påverka miljön för till exempel renar, fåglar och fladdermöss. Det är därför viktigt att platserna där det planeras för vindkraftverk undersöks noga i förväg.

För buller och skuggor finns begränsningsvärden. Buller får inte överskrida 40 dB(A) utomhus vid bostad och de rörliga skuggorna från vingarna vid bostad får inte överskrida 8 timmars skuggtid per år.

Länsstyrelsen tillståndsprövar större vindkraftparker, för mindre anläggningar görs en anmälan till kommunen samt en bygglovsansökan.

Fördjupad översiktsplan för vindkraft

Härjedalens kommun har en vindbruksplan som är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den antogs av kommunfullmäktige 2010-11-03.

Läs mer om fördjupad översiktsplan för vindkraft

Vindbruksplanen planeras att uppdateras under nuvarande mandatperiod.

Kommunens tillsynsarbete

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med tillsyn över de uppförda anläggningarna, yttranden till länsstyrelsen i tillståndsärenden och med att meddela beslut i anmälningsärenden.

Mer information går att få på www.vindlov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 9 oktober 2020 08:17
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas