Gränsutvisning

Om du är osäker på läget för din fastighetsgräns kan vi hjälpa dig att återfinna gränsmarkeringarna.

Driftstörningar på lantmäteriets sidor medför längre leveranstid

För närvarande kommer vi i vissa fall inte åt material från lantmäteriet vi behöver för att göra nybyggnadskartor och övriga mätuppdrag. Detta kan medföra längre leveranstid för din beställda nybyggnadskarta eller annat mätuppdrag.

Gränsutvisningar utförs i mån av tid.

Ta kontakt med oss så att vi kan göra en första granskning av er fastighet och svara på om vi kan hjälp er. En gränsutvisning utförd av oss innebär aldrig att man får nya gränsrör. Med stöd från tidigare förrättningar och kartunderlag förbereder vi underlag som vi tar med oss ut i fält, och med stöd av det underlaget samt metalldetektor letar vi efter fysiska markeringar, ex rör i mark eller råstenar som markerar din fastighet.

Gränsen visas ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare utförd lantmäteriförrättning. I vissa fall kan dokumentationen av gränser som tillkommit i äldre tid vara av bristande kvalitet eller saknas. I dessa fall kan gränsens läge vara osäker och en exakt gränsutvisning svår att genomföra. I dessa fall kan det ibland leda till att gränsen inte kan anvisas i fält. Rekommendationen kan i vissa fall bli att göra en lantmäteriförrättning vilket måste beställas i en separat ansökan till lantmäterimyndigheten.

För att beställa en gränsutvisning kontakta kartor@berg.se så tittar vi på din förfrågan, en avgift för en genomförd gränsutvisning tas ut enligt faställd taxa.

I nuläget har vi begränsade möjligheter att utföra gränsutvisningar och det görs endast i mån av tid.

Priser

Prisuppgifter för kartor och mättjänster finns i aktuell taxa för plan- och bygglagen som finns på sidan Styrdokument och regler

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 juni 2024 10:10
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas