Dricksvatten

Rent vatten är för många av oss så naturligt och självklart att vi sällan tänker på att det är förutsättningen för allt liv och även människans viktigaste livsmedel.

Härjedalens kommun arbetar kontinuerligt för att både upprättahålla en god kvalitet på det vatten vi själva producerar i våra kommunala vattenverk, och agerar också som tillsynsmyndighet och kontrollerar så att andra producenters dricksvatten håller god kvalitet.

Kommunalt dricksvatten

I Härjedalens kommun är det vårt kommunala bolag Vatten och Miljöresurs som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken. Vatten och Miljöresurs ansvarar för kommunalt vatten i både Bergs och Härjedalens kommuner, från totalt cirka 40 vattenverk.

Vatten och Miljöresurs tar regelbundet prover på vattnet, så kallad egenkontroll, och vidtar också åtgärder om brister upptäcks.

Kommunalt vatten på Vatten och Miljöresurs webbplats Länk till annan webbplats.

Enskilt dricksvatten, egen brunn

För dig som har enskilt dricksvatten, så kallad egen brunn, ställs också krav på kontroll.

Information om dricksvatten från enskilda brunnar finns på våra sidor om vatten och avlopp.

Enskilt vatten

Information för dricksvattenproducenter

Du som har ett eget vattenverk, en vattenförening eller tillhandahåller dricksvatten till kommersiella verksamheter eller livsmedelsverksamheter kan omfattas av regelverket för dricksvatten, dricksvattenföreskrifterna.

Dricksvatten för producenter

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 10:55
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas