Hälsoskydd

Hälsoskydd är arbetet med miljörelaterade hälsofrågor, det handlar om att skydda och minska risker för olägenheter för människors hälsa till följd av exempelvis fukt, mögel, ventilation, buller, luftkvalitet och radon.

Syftet med tillsyn på hälsoskyddsområdet är att förhindra att människor blir besvärade eller sjuka av miljön. Miljöbalken är utgångspunkten för all tillsyn, den syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Boendemiljö

Miljön i offentliga lokaler

Buller och luftkvalitet

Fukt och mögel

Tillsyn inom hälsoskydd

Kommunen bedriver tillsyn på olika typer av inom hälsoskyddsområdet, bland annat skolor, förskolor, äldreboende, tillfälliga boenden som hotell och campingar och badanläggningar.

Tillstånd, regler och tillsyn

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Vissa frågor inom miljö och hälsa kan ha något olika regelverk i olika kommuner beroende på de lokala förutsättningarna. Det kan handla om djurhållning i tätbebyggt område, eldning, tomgångskörning med mera. Vad som gäller i Härjedalens kommun för dessa frågor kan du läsa om i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Lokala hälsoskyddsföreskrifter i Härjedalens kommun

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 10:56
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas