Livsmedel

Vad du äter och dricker påverkar din hälsa. Fräscha råvaror och korrekt hantering är speciellt viktigt. Alla som hanterar livsmedel ansvarar själva för att livsmedlen ska vara säkra

Miljö- och byggnadsnämnden har tillsynsansvar över alla livsmedelsanläggningar inom Härjedalens kommun. Det innebär att vi gör regelbundna kontroller på restauranger, livsmedelsbutiker, skolkök, livsmedelsproducenter, tillfällig livsmedelsförsäljning och annan hantering av livsmedel.

Syftet med våra kontroller är att säkerställa att du som konsument ska kunna lita på att den mat du får i dig på restauranger, caféer och liknande är säker att äta.

Livsmedelskontroller

Matförgiftning och smittskydd

Om du misstänker att du blivit matförgiftad ska du anmäla det till miljökontoret i den kommun där du köpt eller ätit livsmedlet som du tror att du blivit sjuk av. Anmäl så fort som möjligt för att förhindra att fler blir smittade.

Anmäla matförgiftning

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 10:56
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas