Enskilt vatten

Det är viktigt att du som har en egen brunn eller eget upptag av ytvatten kontrollerar ditt dricksvatten. Som brunnsägare ansvarar du själv för ditt dricksvatten i stor utsträckning. Miljö- och byggavdelningen kan ge råd om brunnsvattenkvalitet eller om det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk.

Det är du själv eller samfälligheten, om ni har en sådan, som ansvarar för att ni har ett gott och hälsosamt vatten. Vi rekommenderar att dricksvattnets kvalitet kontrolleras för att säkerställa att du, din familj och andra som dricker av vattnet inte riskerar att bli sjuka.

Hur ofta bör vattnet i enskilda brunnar kontrolleras?

Livsmedelsverket rekommenderar:

  • vattenanalys vart tredje år om anläggningen används till en en- eller tvåfamiljsfastighet.
  • analys varje år för vattenanläggningar som förser många hushåll med vatten.

Du kan ta proverna själv, men själva analysen måste alltid göras på ett ackrediterat laboratorium.

Hitta ackrediterade laboratorier via SWEDAC:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten.

Om du misstänker att brunnen är förorenad

Om du misstänker att din brunn är förorenad bör du ta vattenprover omedelbart och koka dricksvattnet i väntan på provresultaten. Det är ditt ansvar som fastighetsägare att bekosta provtagningen, men om vattnet skulle visa sig vara otjänligt som dricksvatten, kan du vända dig till miljö- och byggavdelningen för att få hjälp att utreda orsaken till föroreningen.

Orenat dricksvatten från sjö eller vattendrag

Tar du ditt dricksvatten från en sjö eller annat vattendrag utan rening, exempelvis UV-rening, rekommenderar vi att du alltid kokar ditt dricksvatten. Ytvatten varierar vanligtvis i kvalitet under året och en tillfällig förorening kan orsaka magsjuka.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020 12:58
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas