Att vara gymnasist

Att vara gymnasist – eget ansvar och skolans pedagogiska idéer

Gymnasiet skiljer sig mycket från grundskolan. Kurser läses och blir klara löpande under 3 år. Det innebär att närvaro och eget ansvar är viktigt. ”Det går inte att spara sig och ge järnet de sista terminerna”. Kurser läses och betygsätts redan i årskurs 1.

Det egna ansvaret kan efterliknas med vad som sen kommer krävas av dig i vuxenlivet. Läroplanen för gymnasiet sätter tydligt fokus på entreprenörskap. Det innebär inte bara att driva UF-företag eller kopplat till att vara företagare. Det är ett förhållningssätt – som att sätta löpande mål för sina studier, finna kreativa lösningar på vardagliga problem, utveckla sin egen identitet och för framtiden vara rustad inom det programval du gjort.

Skolan skall möta upp med ett entreprenöriellt tänkande, skapa former där helhetsyn och ämnesintegration hjälper dig att förstå och skapa motivation i ditt lärande.

Senast uppdaterad: 30 september 2020 13:06
Redaktör för sidan: Heli Asikainen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas