Elevresor för gymnasiet

Ungdomskort ger fria bussresor

Ungdomskortet ger alla mellan 6 och 19 år som är folkbokförda i Härjedalens kommun, möjlighet att åka med länstrafiken hela året.

Ungdomskortet är personligt och gäller för obegränsat antal resor med buss i Jämtlands län. Länstrafikens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resor

För elever i gymnasieskolan ansvarar kommunen för elevens kostnader för dagliga resor mellan folkbokföringsadressen och skolan. Eleven ska studera på heltid och ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. Ansvaret gäller för resor när avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är längre än sex kilometer. Ersättning utgår till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Härjedalens kommun tillhandahåller inte någon särskild skjuts för elever i gymnasieskolan utan ger endast reseersättning i form av busskort (ungdomskort) eller kontantbidrag. Det finns inget hinder att gymnasieelever istället för busskort eller kontantbidrag i mån av plats åker med befintlig skolskjuts där avståndsgränsen 6 kilometer är uppfylld.

Om avståndet från elevens folkbokföringsadress till närmaste hållplats är längre än sex kilometer kan kontantbidrag beviljas för resa mellan bostaden och hållplatsen.

Kontantbidraget ska motsvara Skatteverkets normer för ersättning vid tjänsteresor med egen bil. Kommunen är inte skyldig att ge högre ersättning än en trettiondel (1/30) av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för resor mellan bostad och skola.

Senast uppdaterad: 2 januari 2023 14:15
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas