Barn- och fritidsprogram

Barn- och fritidsprogrammet med pedagogisk inriktning är för dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Du läser om barns lärande och växande och om pedagogiskt arbete. Du läser om hälsa och hälsofrämjande arbete.

Under 15 veckor är du ute på praktik, det vill säga du har arbetsplatsförlagt lärande.

Programmet är ett yrkesprogram som innebär att du efter examen har tillräckliga kunskaper för att börja arbeta som barnskötare eller elevassistent. Om du känner att du vill fortsätta till högskolestudier är det möjligt att välja till kurser för att få grundläggande behörighet.

Senast uppdaterad: 14 december 2021 17:11
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas