Industritekniska program

Bild på älghorn

Industritekniska programmet är till för dig som vill arbeta med både teoretiska och praktiska uppgifter inom svetsteknik. Vår utbildning ger möjlighet att bli internationellt certifierad svetsare, som kan leda till arbete över hela världen.

I programmet ingår 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL.

Genom vårt samarbete med Svetskommissionen blir du diplomerad IW-svetsare i svetsmetoderna MIG/MAG, MMA och TIG i nivåerna käl- plåt- och rörsvets.

Programmet kan leda direkt till arbete eller fortsatta studier på yrkeshögskola.

Programmet har riksintag fr o m 2021.

Senast uppdaterad: 14 december 2021 17:09
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas